Lábjegyzetek Hamvashoz

Kemény Katalin: A "tiltott szerző"
Fenyvesi Félix Lajos: Portré őszvégi fényben - beszélgetés Kemény Katalin íróval
Szántó F. István: Hamvas Béla „görög tárgyú” írásai és a Sziget-mozgalom
Szántó F. István: Hamvas Béla és Hölderlin - szempontok A magyar Hüperión olvasásához 
Szántó F. István: Pont és végtelenség - Bevezetés Kemény Katalin írói világába
Szántó F. István: Egy megkésett monográfia (Darabos Pál: Egy életmű fiziognómiája) 
Darabos Pál: Hamvas Béla psychologia vera-ja
Mórocz Zsolt: Öt Hamvas-mondat
Szathmári Botond: A hagyománytudat szerepe a XXI. században
Az emberiség és Európa válsága - Dúl Antal marosvásárhelyi előadása, 2010
Danyi Zoltán: Bizonytalan tekintetek – avagy a Bizonyos tekintetben
Danyi Zoltán: Kivezetés a szövegből
Danyi Zoltán: Regény és mágia
Danyi Zoltán: Egy fordító kalandjai 
Danyi Zoltán: Regény és alkímia (Hamvas Béla: Karnevál)
Danyi Zoltán: Egy szokatlan beszédmód 
Danyi Zoltán: Tiszta vizet Hamvas poharába
Bognár József: Hamvastól Béla bácsiig. Válasz Czakó Gábornak
Hadüzenet a Nyugatos esztétikának – Hamvas-est a Tilos az Á-ban
John Cowper Powys levelei Hamvas Bélához és Kemény Katalinhoz - A könyv dicsérete
Danyi Zoltán: Hamvas ‒ trikolór bőrkötésben (jegyzet)
Irédy Dénes: Hagyomány és jelenlét - Dúl Antal Hamvas Béláról, 2004
Szabados György: A hamvasi szellem aktualitása
Hamvas Béla: posztmodern - Odorics Ferenc írása
Odorics Ferenc: A metafizikai hagyomány megjelenése a kortárs magyar irodalomban
Szilágyi Gábor: A szabad gondolkodás ritmusa
Hajdu Imre: Csincsajanta (Bizonyos tekintetben)
László Ruth: Fényvaluta
Északi korona - Lázár Ervin Járkáló előszava a Dániában először kiadott Hamvas-könyvhöz
Lázár Ervin Járkáló: Mit tanít Hamvas Béla? 
Lázár Ervin Járkáló: A jelen aión
Weiner Sennyey Tibor: A fülemüle éneke (a kishegyesi Hamvas-tábor margójára, 2007)
Buji Ferenc: A Hamvas-divat
Buji Ferenc: A hamvasi hagyományértelmezés stádiumai
Hamvas Béla – Bulányi György – Faragó Ferenc: Antikrisztus
Vida Gábor: A következő lépés
Gerlóczy Ferenc: A sikerkenyőcs
Gerlóczy Ferenc: Hamvas Béla a világválságról: gyökerekig hatoló első hazugság
Vajna Tamás: Géniusz-földrajz
Thiel Katalin: Esztétikum és etikum Hamvas Béla írásaiban 
Szalay László Pál: Protestáns közelítések Hamvas Béla természetszemléletéhez 
Szalay László Pál: Természet vs. Technika (az ütközetet dirigálja Hamvas Béla)
Varga Mária Thiel Katalin Maszkjáték című könyvéről
Gerlóczy Ferenc: Lassan a szellemmel!
Jász Attila: Hamvas életműve még mindig radioaktív anyag
Tóth Judit: Hernádi Gyula Hamvas Béláról és Weöres Sándorról mesél
Tóth Judit: Hamvas Béla és Weöres Sándor - Mester és tanítvány?
Tóth Judit: Weöres Sándor és Hamvas Béla találkozása
Tóth Judit: Poeta sacer - Hamvas Béla irodalom- és nyelvszemlélete

Tóth Judit: „A teljesség felé” című kötet megírásának előzményei
Kemenes Tamás: A szellem és a csend 
Kelemen Zoltán: A meseíró Hamvas Béla
Kelemen Zoltán: Pokoli riport
Balon-Ruff Zsolt: Imagináció, világlás - Hamvasról, Heideggerrel
Balon Ruff Zsolt: Boszorkány vagy Bölcsesség?
Balon Ruff Zsolt: Ihletett borozás
Bánki Éva: Karnevál – Körutazás a magyar irodalomban (vita)
Mészáros Csaba: Hamvas reggel
Győrffy Ákos: Hamvas 40
Németh László: Aranykor és farkasfogak...
Dienes Ottó: Hamvas Béla és a szakrális metafizika
Dienes Ottó: Hamvas Béla esszéiről 
Oravecz Barna: Rejtett struktúrák Hamvas Béla Karnevál című regényében
D. Gyenes István: Hamvas Béla -alul és felülértékelve
Kulcsár-Szabó Ernő: Hamvas Béla organikus szálai a magyar irodalom szövegtestében
Horváth Róbert: Apolitikus volt-e Hamvas Béla?
Karnevál karnevál - Bipolar Német-Magyar Kulturális Együttműködés, 2007
Hamvas életműve: Németországban már bekerülhet a filozófiai kánonba
Meghalt Hamvas Béla - Csorba Győző verse
Czakó Gábor: Hamvas Szótár (2001)
Czakó Gábor: A hamvas-raktár
Czakó Gábor: Humorisztika, derű és kenyőcs
Albert gazda: A félreértett Béla
Klein László: Hamvas Béla jelenvalósága Szentendrén
A hívásnak enged és tovább hív – néhány kép a szentendrei Hamvas Béla Emléknapról, 2008
Hamvas Béla hatása ma (2007, Életünk különszám)
Alexa Károly: Hamvas Béláról
Kocsis Péter: Hamvas és Hrabal összkiadások Pesten és Prágában
Szepesi Attila: Hamvas Béla esszéi
Sáfrány Attila: Mikor lesz Hamvas Béla egyetemi tananyag? - Esszé az esszéről és az esszéíróról
Sáfrány Attila: A mi is lehet ki?
Sáfrány Attila: Mi a kinyilatkoztatás?
Szinay Balázs – „A helyesen felfogott élet játék." 
Szinay Balázs - Hamvas Béla: Scientia Sacra
Szinay Balázs: „Minden mű történik valahol…”
A fordítás szenvedélye - Beszélgetés Sava Babićtyal, a magyar irodalom egyik legjelentősebb szerb fordítójával
Határ Győző: Egy másmilyen szövétnek
Boros Béla István: Találkozásom Hamvas Bélával


Faragó Ferenc: Hamvas-breviárium
Nemoda Lászlóné (Hamvas Éva lánya): Hamvas Béla családi emlékezete
Dr Buttyán Kornélné emlékei Hamvas Béláról - 1. rész 2. rész, 3. rész és 4. rész
Munkatársak Hamvas Béláról - Szabó Mihály és B. Molnár Márta emlékei

Heller Ágnes Hamvas Béláról 
Pressing Lajos a Karneválról 
Corsano Dániel: Hamvas Béla est a Tündérhegyi Pszichoterápiás osztályon
Szőcs Géza: ... ÉS AKIKET NEM / Ajánlom Odüsszeusznak és Hamvas Bélának


Hamvasfilm - Láthatatlan történet
Sütő Zsolt: Hyperion, 2011, Kolozsvári Szépművészeti Múzeum
A Hamvas-barakk, 2009
Ne üljetek füstparipára - a Lukács-Hamvas vita
Csendkoordináták - A Közép-Európa Táncszínház előadása
Scientia sacra - Aranykor és Apokalipszis - Kőfaragó József kiállítása
Dániel Ferenc: Elvadult kert (filmkritika)
Szántó Márta: Pácban vagyunk - ősbemutató az Újvidéki Színházban
Az angyal titkai - Pác (Újvidéki Színház)
Csendben a zaj, zajban a csend
Szilveszter (Nemzeti Színház, 2008) 
Horváth Csaba: Különös Szilveszter
Zappe László: Hamvas Béla kifordítva
Ágens társulat - Fatum
Egy Babérligetkönyv
Pittmann Zsófi Hamvas-falvédője
Valóság vs. realitás, 2010


Káprázatok káoszában - lírai portré Kemény Katalinról (film)
Szántó F. István: Kemény Katalin halálára, 2004
Sztélé nagyanyámnak

Népszerű bejegyzések

Kövess a Facebookon!