Utak a teljesség felé - kiállítás és konferencia Egerben


 Az ARS et VITA Alapítvány és a Kepes Intézet szervezésében Utak a teljesség felé címmel kiállítás nyílik Egerben 2014. október 11-én 17.00 órakor. A kiállítás helyszíne a Kepes György Művészeti Központ (Eger, Széchenyi István utca 16.).

A kiállítás első része Hamvas Béla életművét mutatja be, a második és a harmadik rész nemzetközi és magyar képzőművészeti alkotásokat vonultat fel.

A képzőművészeti alkotások bemutatásával egyrészt érzékeltetni szeretnénk azt a szellemi összetartozást, amely Hamvas Bélát a mostoha történelmi körülmények (háború, diktatúra, vasfüggöny) ellenére is a határokon túli kortársaihoz kapcsolta, másrészt fel szeretnénk hívni a figyelmet arra az új szemléletre és intenzív érdeklődésre, amely a XX. században egyre erőteljesebben fordult a keleti filozófiák, illetve a létezés nagy kérdései felé.

Ez a képzőművészetben elsősorban a tér, az „üres” szerepének újraértelmezésében nyilvánult meg, abban a törekvésben, hogy a művészi ábrázolásokon keresztül érzékelhetővé váljon a tér metafizikai dimenziója. Hamvas Béla A kínai tusrajz című írása bizonyítja, hogy szerzője mennyire érzékelte ezt az áramlatot.

A Hamvas Béla életművét bemutató teremben az író máig élő, érvényes és hiteles gondolatait kívánjuk eljuttatni a különböző látogatói rétegekhez, reménykedve abban, hogy az életében mellőzött, sokat nélkülöző és csak halála után elismert író méltó fogadtatásra talál. Az életművet bemutató tablók mellett ebben a teremben olyan jelentős magyar képzőművészek alkotásait is láthatjuk, akik Hamvas kortársai voltak, s akikről feleségével, Kemény Katalinnal közösen Forradalom a művészetben címmel írtak tanulmányt. Így láthatjuk többek között Ferenczy Károly, Vajda Lajos, Anna Margit, Ámos Imre, Bálint Endre és Gulácsi Lajos műveit.

A kiállítás második részében olyan külföldi, nemzetközileg elismert festők és szobrászok grafikai munkáit mutatjuk be, akik fő alkotói tevékenysége a XX. század második felére esik, s akik – bár többségükben fiatalabbak voltak Hamvas Bélánál, mégis kortársaknak tekinthetők.

Így láthatjuk például Miró, Tapies, Chillida, Uecker, Alechinsky és mások munkáit.

A harmadik részben olyan mai festők képeit vonultatjuk föl, akikre nagy hatást gyakorolt Hamvas Béla életműve, létszemlélete, így láthatjuk Klimó Károly, Nádler istván, Hollán Sándor, Deim Pál, Selényi Károly István, Bér János és mások munkáit.

 A Hamvas Béla életművét bemutató irodalmi-filozófiai és a hozzá kapcsolódó képzőművészeti kiállítást összeköti a címben megfogalmazott gondolat, amely a teljesség felé való elrugaszkodás igényét, illetve az író és a művész folytonos útonlétét hivatott bemutatni. Jól kifejezi mindezt a kiállítás – Hamvas Bélától idézett – mottója: 
„Sok úton egyszerre megyünk. Mégis mind egy úton megyünk.”(Unicornis)

A Kepes Intézet földszinti termeiben megvalósuló kiállítás, nem csak az életmű titkaiba és a kapcsolódó képzőművészeti alkotások világába vezet be bennünket, hanem élő, interaktív programok keretében beszélgetésekre, hangversenyekre, zenei improvizációkra, dokumentumfilmek és színházi adaptáció bemutatására is sor kerül.

A kiállítást végigjárva vendégeink átfogó képet kaphatnak az életmű legfőbb gondolati csomópontjairól, a bölcseletére gyakorolt legjelentősebb hatásokról. A vitrinekben megtekinthetik Hamvas Béla megmaradt személyes tárgyait, dokumentumait és a még nem közölt kéziratait is. A dokumentumokat Dúl Antal, a Hamvas hagyaték gondozója és örököse bocsátotta rendelkezésre, az eredeti kéziratokat Palkovics Tibor válogatta.

A látogatók gazdag lelki útravalóval távozhatnak a 20. századi magyar szellemi élet kiemelkedő alakját és a kortárs képzőművészek világát megidéző kiállításról.

A kiállítás kísérőprogramjaként külön figyelmet érdemel az október 16-án és 17-én, a Kepes Intézetben megrendezendő két napos konferencia, amelynek címe: Esztétikum és etikum Hamvas Béla életművében.

16-án este 18.00 órától a konferencia keretében hangversenyre kerül sor, amelyen Schumann Karnevál című darabját játssza el Dr.Gábos Judit zongoraművész. Az est során részletek hangzanak el Hamvas Béla Karnevál című regényéből. A hangverseny helyszíne: Eszterházy Károly Főiskola Líceum I. emeleti Kápolna.

A kiállítás 2015. január 31-ig látogatható.

A kiállítás kurátorai: Marghescu Mária, Dr. Thiel Katalin és Herpai András.

A kiállítás tervezője: Juhász Tibor.

Népszerű bejegyzések

Kövess a Facebookon!