Hamvas Béla naplójából (1947-49)

"Vétkezz bátran, de higgy még erősebben." Luther


"Kit szeretek? Akiért hajlandó vagyok még a nézeteimet is felülvizsgálat tárgyává tenni." 

"Minél több a tanulás, annál nagyobb a tudatlanság. Minél több a tapasztalat, annál nagyobb az ártatlanság." 

"Döntő a kivonás művelete. Jó minusz rossz." 

"A viszonyt mindig az alapviszony, az erósz dönti el." 

"A feladat: a krízis mint alapállás."

"Nagyon fontos a stílus: ha valamit mondasz, ne a szépséggel kápráztass el, hanem a közvetlenség melegével." 

"Úgynevezett hang nincs. Minden hang értékelés, választás eredménye. A levegő zsúfolva van a hangok teljességével. Egyet belőle kiválasztani, az nem véletlen." 

"Nem püspökkalácsot, hanem rozskenyeret írni." 

"A szabadság nem eszmény, hanem gyakorlat. 

"Én láttam az Angyalt. Nagy és fehér, láthatatlan, hímnemű leány." 

"Azért kell héberül tanulni, hogy az ősnyelvhez legközelebb álló emberi rongált nyelv logoszát megismerjem. Héber, szanszkrit, kínai." 

"A világban ma minden hiba annak köszönhető, hogy a személyes életet kikacagják. Aki valamit ma akar, annak személytelenné kell válnia. El kell személytelenednie: katona, rendőr, hivatalnok, tudós, pap, gondolkozó, művész. Át kell adnia magát az élettelen hatallomnak, amely így jut létezéshez - egyébként nem létező." 

"A létezés teljes egészében állandóan esedékes." 

"Politika, szcientifizmus, ökonomizmus stb. mint modern naivitások, elkenési kísérletek, tehetetlenségek, rövidzárlatok, végig nem gondolások." 

"Mint egy nagy tükör, amelyben önmagam teljességét megnézem és lemérem a derű és a humor jegyében. A humor az üdvtörténet jegyében áll - az üdv tudatában: a legmélyebb imagináció: minden gyarlóság múlandósága. Nem ad fel semmit, s éppen ezért mindent meg tud bocsátani, és mert meg tud bocsátani: szabad." 

"Analízis: mit nevezek csodának?" 

"Meg kell szűnnie annak, hogy a társadalomban a legalacsonyabb ember legyen a mértékadó."

"Író= parazitizmus. Az önmagam tehetségein való élősködés." 

"Az emberismeret mértéke: felismerni, hogy kicsoda milyen hatalmak szolgálatában áll." 

"Nem tanítás hirdetéséről, hanem sorsok alakításáról van szó." 

"A kísértés: kifelé fordulni." 

"Az egyetemes üdv személyes kérdés." 

"Semmi lázadás, de semmit sem engedni. Oly erő (hatalom), amely jóindulattal tudomásul veszi azt, ami itt van, mint az egzisztencia egy éretlen és gyermekes próbálkozását ezzel a világgal így, gyönyörködik is, élvez is, szeret is - szomjas valami ezen túlira, de egyáltalán nem enged e szomjúság egyeduralmának." 

"Az életfonalat nem találom, hanem teremtem." 

"Most életemben először érzem a másokon való segítés lehetőségét. Először van olyan érzésem, hogy ha katedrát kapnék az egyetemen és az élettervezést tanítanám, ez pótolhatatlan funkció lenne a társadalomban. Mert ez érdemes, ez a kor szívproblémája. Nem a kész élettervek nyújtása, az emberi élet eldologiasítása, hanem az ébresztő mozzanat, amely mindenkinek a kezébe adja, hogy önmaga élettervét tudatosan és világosan meg tudja teremteni és alkalmazni. Ez az a módszer, amely megtanítja az embert saját életére rálátni - vagyis önmagától függetlenül adott élettényezőit számba venni és ezek fölött értelmesen rendelkezni." 

"Az ember ne ismételje örökösen tegnapjait. Mágikusan éljen, ne gépiesen." 


Népszerű bejegyzések

Kövess a Facebookon!