Ugrás a fő tartalomra

Kiemelt

Hamvas-szókincstár

Hamvas-szókincstár „…a szó megnevez és megszólít, életre kelt” Szakács Gábor szerkesztésében Az a tíz-húsz-harminc kép vagy zenemű vagy vers, amely az embert hosszabb ideig kíséri,  meghitt élettárs. Az az egészen kevés gondolat, amelytől sohasem válik meg, amely minden  időben gondolkodás tárgya, örök és kimeríthetetlen forrás, vezető irányelv: az meditációs  objektum. Objektuma állandó szemlélődésnek, mindig újból és újból való megrendült  csodálkozásnak. Az ember megtanulja százféleképpen alkalmazni, úgy tudja nézni, esetleg órák hosszat, mint a keleti aszkéták mandaláikat. Mint a misztikusok a világ nagy jelképeit: a  csillagot, a kört vagy a háromszöget. Meditációs objektum a kép, vagy gondolat, amely az  emberbe állandóan visszatér, amely mindig új és új alakban, de mindig sajátságosan  egyformán ugyanaz tud maradni. (Anthologia humana 15. o.) Európa vak és gyógyíthatatlan tevékenységmániája volt, és maradt akadálya annak, hogy az  ember itt az őskori és keleti

Évszázadok Jézus-képe - a Hamvas Béla Collégium őszi szemesztere, 2013

Dogmán innen, dogmán túl - évszázadok Jézus-képe a művészet és gondolkodás tükrében


A Hamvas Collegium őszi szemeszterének előadásain keresztül a különböző korok Jézus-képének alakulásába nyerhetünk betekintést. Az előadások tematikája és vezérfonala a Hamvas Béla gondolkodásában is döntő fontosságú pontokra helyezve súlyt világítja megnemcsak az évszázadok, de a ma emberének Jézus-képét alakító tényezőket is –lehetőséget nyújtva számunkra e bennünk élő kép gyökereinek tudatosításához és benső szemléletünket formáló hatalmának megértéséhez. 

Az előadások időpontja és helye:

- október 16. Dr. Kocsis Imre, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Újszövetségi Szentírástudományi Tanszékénektanszékvezető professzora. - A  názáreti Jézus személyének megközelítése az evangéliumok alapján.

- október 23. és október 30. dr. Tóth Marianna, a Szegedi Tudományegyetemen közelmúltban megvédett disszertációjának és kutatásainak alapján tart előadást Nietzsche Jézus-képe címmel, két egymást követő szerda este.

- november 6. dr. Thiel Katalin, az Egri Eszterházy Károly Főiskola filozófiatanára. Jelen előadása a Scientia sacra, a Naplók és a Kiengesztelődés c. esszé tükrében vizsgálja a Hamvas Béla Jėzus-képén keresztül kirajzolódó kereszténységkritikát.

- november13. Marghescuné Hunor Mária, az Ars et Vita Alapítvány kuratóriumának elnöke - A Krisztus ábrázolások és interpretációk változása a századok során -vetítettképes bemutató

További infó és kapcsolat: 

Népszerű bejegyzések

Kövess a Facebookon!