Évszázadok Jézus-képe - a Hamvas Béla Collégium őszi szemesztere, 2013

Dogmán innen, dogmán túl - évszázadok Jézus-képe a művészet és gondolkodás tükrében


A Hamvas Collegium őszi szemeszterének előadásain keresztül a különböző korok Jézus-képének alakulásába nyerhetünk betekintést. Az előadások tematikája és vezérfonala a Hamvas Béla gondolkodásában is döntő fontosságú pontokra helyezve súlyt világítja megnemcsak az évszázadok, de a ma emberének Jézus-képét alakító tényezőket is –lehetőséget nyújtva számunkra e bennünk élő kép gyökereinek tudatosításához és benső szemléletünket formáló hatalmának megértéséhez. 

Az előadások időpontja és helye:

- október 16. Dr. Kocsis Imre, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Újszövetségi Szentírástudományi Tanszékénektanszékvezető professzora. - A  názáreti Jézus személyének megközelítése az evangéliumok alapján.

- október 23. és október 30. dr. Tóth Marianna, a Szegedi Tudományegyetemen közelmúltban megvédett disszertációjának és kutatásainak alapján tart előadást Nietzsche Jézus-képe címmel, két egymást követő szerda este.

- november 6. dr. Thiel Katalin, az Egri Eszterházy Károly Főiskola filozófiatanára. Jelen előadása a Scientia sacra, a Naplók és a Kiengesztelődés c. esszé tükrében vizsgálja a Hamvas Béla Jėzus-képén keresztül kirajzolódó kereszténységkritikát.

- november13. Marghescuné Hunor Mária, az Ars et Vita Alapítvány kuratóriumának elnöke - A Krisztus ábrázolások és interpretációk változása a századok során -vetítettképes bemutató

További infó és kapcsolat: 

Népszerű bejegyzések

Kövess a Facebookon!