Kali-yuga, vízöntő kor és farsang - Hamvas Collégium februári programja


„de, amit most mindjárt az elején hangsúlyozni szeretnék,” a regény könnyed, mintegy ellenállás nélküli befogadásához támpontot szolgáltatni előadóinknak nem áll módjában, nem cél továbbá a mű népszerűsítése sem, és egyáltalán, ami történni fog, arról a legtágabb értelemben is vett prognózist felállítani nem tartózkodhatunk eléggé, hiszen, valljuk be, esetünk a „bolondus termaximus” esetén messze túlmutat. Képzeljék csak el! „Megtörténik, s ez már önmagában hallatlan,” erre jön ő,” a gyógyíthatatlan fecsegő,” s az egészet az ügyvivőnek elbeszéli, az meg leírja, „hogy el ne kallódjon. Az elbeszélő maga igazán gyerekes az ügyvivőhöz képest, de ez az agent spirituel is tökéletesen ártatlan ahhoz képest, aki elképesztő komolysággal a fotőjben kényelmesen elhelyezkedik, még rá is gyújt, a könyvet kinyitja, és olvasni kezd, ez az ember, mindom, már olyan bonyolultan bolond, hogy itt minden meghatározási kísérletnek csődöt kell mondania,” ám a dolog itt mégsem áll meg, sőt, a java még csak most következik, mert jönnek ezek hárman, név szerint Thiel Katalin, Dúl Antal és Rácz Géza, a szószéken elhelyezkednek, a művet értelmezik, magyarázzák, belőle részleteket önkényesen kiragadnak és boncolnak és ízekre szednek, és Önöknek, akik szintén eljönnek, hogy mindennek tanúi legyenek, és kérdéseiket feltegyék és vitatkozzanak, „amint mondom, hogy”

GONG

Az Ars et Vita Alapítvány idén ünnepli fennállásának huszadik, a Hamvas Collegium pedig tizedik évfordulóját.

Február 26. kedd 18 óra:

A Karnevál előtanulmányai – Totalitarizmusról az esszékben – Thiel Katalin előadása
Az Eszterházy Károly Főiskola filozófiatanára szintén sok alkalommal volt már kísérőnk egy-egy témában.

Március 12. kedd 18 óra:
 Totalitarizmusról a Karneválban és a kései és regényekben – ThielKatalin előadása

Március 19. kedd 18 óra:
Kali-yuga; vízöntő kor és farsang – Az időszemlélet néhány sajátsága – Rácz Géza előadása

A helyszín változatlan: Bp., V. ker., Váci u. 40. I. em. 7. sz. (23-as kapucsengő)

Érkezni minden alkalommal 17.30-tól lehet.

Forrás itt

Idézetpirula - Hamvas Béla a szeretetről

A szeretett lénynek nemcsak javát akarom, hanem azt, ami jó neki, azt tudom is. Az önzés ugyan az énnek javát akarja, de sejtelme sincs arról, hogy mi az igazán jó. Szeretet az, amikor valakinek létnehézségeit magamra veszem, hogy annak életét szebbé tegyem. Miért? Mert szeretem. A szeretet nem hisztéria, nem a dédelgető érzelgésnek és a bestialitásnak az a vegyülete, ami La Rochefoucauld önzése. Az önszeretet nem önzés. Az önzés az embernek önmagára való életéhsége. Tudomásul kell vennünk, hogy nem önszeretetben élünk, hanem életéhségben élünk.

Hamvas Béla: Mirázs (a Patmosz című esszékötetből)

Yahoo-díj a magyarországi Nap Kiadónak!

Nap Kiadó Hamvas Béla Krízis és karnevál
Gratulálunk a magyarországi Nap Kiadónak, amiért nemcsak engedély nélkül publikálta a HamvasBéla.org szerkesztője által készített interjút Hamvas-kiadványában, de 2009 óta még egy tiszteletpéldányt sem küldött nekünk! Nemes tettéért ezért most Yahoo-díjban részesítjük. Lehet nekik gratulálni a napkiado@napkiado.hu emailcímen.

A budapesti HAMVAS BÉLA KÖR programja, 2013

2013. (26. évfolyam) február 19. (kedd) 
A szakrális és profán világa - a beszélgetést bevezeti: Dr. Vidor Ferenc

2013. (26. évfolyam) március 19. (kedd)
Dodekafónia - a beszélgetést bevezeti: László Ruth                        


2013. (26. évfolyam) április 16. (kedd)
A filozófia, mint az életben megvalósuló gondolkodás (Hamvas vezérfonala mentén) - a
beszélgetést bevezeti: Szathmári Botond                 


2013. (26. évfolyam) május 14. (kedd)
Egy csepp élet (Weöres Sándor) - a beszélgetést bevezeti: Erdélyi György


Helyszín: Budapesti Eötvös József Gimnázium (Bp. V. ker. Reáltanoda u. 5-7.)
Az összejövetellek kezdési időpontja:
17 óra 30  perc