Mađarski hiperion - Bela Hamvas

"Mađarski Hiperion" u nas već dobro poznatog i dosta prevođenog mađarskog pisca Bele Hamvasa (1897-1968) jest osebujno esejističko djelo u epistolarnom ruhu. Ovim prijevodom postat će hrvatskom čitatelju dostupan još jedan važan naslov iz obimnog opusa Bele Hamvasa, pisca i mislioca tradicionalista u jakom izvornom značenju te riječi, predstavnika jedne od najzanimljivijih i književno svakako najvrednijih grana dvadesetstoljetnog europskog "antimodernizma".

Hamvasevi su tekstovi neobično sretan spoj filozofijskih ideja i profinjene umjetničke proze. Neovisno o tome prihvaćamo li njegove teze i njegovu argumentaciju u potpunosti, samo djelomice ili ih posve odbijamo, književno njegovan ukus ne može ostati ravnodušan pred stilskim vrijednostima Hamvasevog teksta, pred njegovim lirizmom, njegovom duhovitosti i nenametljivom erudicijom. Sve su te vrline na okupu i u ovoj opsegom nevelikoj knjizi, u kojoj pisac podastire neku vrstu svoje duhovne autobiografije, filozofske i poetske interpretacije i apologije vlastite egzistencije.

(Stanko Andrić)

Népszerű bejegyzések

Kövess a Facebookon!