Ugrás a fő tartalomra

Kiemelt

Hamvas-szókincstár

Hamvas-szókincstár „…a szó megnevez és megszólít, életre kelt” Szakács Gábor szerkesztésében Az a tíz-húsz-harminc kép vagy zenemű vagy vers, amely az embert hosszabb ideig kíséri,  meghitt élettárs. Az az egészen kevés gondolat, amelytől sohasem válik meg, amely minden  időben gondolkodás tárgya, örök és kimeríthetetlen forrás, vezető irányelv: az meditációs  objektum. Objektuma állandó szemlélődésnek, mindig újból és újból való megrendült  csodálkozásnak. Az ember megtanulja százféleképpen alkalmazni, úgy tudja nézni, esetleg órák hosszat, mint a keleti aszkéták mandaláikat. Mint a misztikusok a világ nagy jelképeit: a  csillagot, a kört vagy a háromszöget. Meditációs objektum a kép, vagy gondolat, amely az  emberbe állandóan visszatér, amely mindig új és új alakban, de mindig sajátságosan  egyformán ugyanaz tud maradni. (Anthologia humana 15. o.) Európa vak és gyógyíthatatlan tevékenységmániája volt, és maradt akadálya annak, hogy az  ember itt az őskori és keleti

Irédy Dénes: Hagyomány és jelenlét - Dúl Antal Hamvas Béláról, 2004

A Művészetek Házában egy kultikus magyar íróról beszélt a legavatottabb ismerője, Dúl Antal. Hamvas Bélát, ahogyan ő mondta, még akkor is érdemes lesz olvasni, mikor a klasszikusok némelyikét csak a vizsgára készülő diákság veszi kézbe.

Hamvas Béla (1897-1968) az irodalom iránt érdeklődők szemében rendszerint úgy van elkönyvelve mint a kétkötetes Karnevál szerzője. Többen még azt is hozzáteszik, hogy hatása igazán akkor lett volna, ha a kötetek befejezésük időszakában kiadásra kerülnek, azaz az 1951-et követő években. Ezek azonban a 20. század magyar történelmének talán legsötétebb évei voltak. Hamvast könyvtárosból segédmunkássá és raktárossá fokozta le a rendszer, a fent már említett Karnevállal útjára indított publikálás pedig csak 1985-ben kezdődhetett meg, jóval a halála után.
Az 1990-ben startolt Hamvas-életműkiadás feldolgozója, sorozatszerkesztője, Dúl Antal, a Művészetek Házában szép számmal összejött érdeklődők előtt lépett elénk, az egykori „királyi” televíziós bemondónő, Lőrincz Gabriella társaságában, kinek a tiszta csengésű hangján került felolvasásra néhány rövidebb Hamvas-szöveg. Munkakapcsolatuk az immáron többedik résznél tartó dokumentumfilm készítése során lépett életbe. Az eredetileg 28 kötetesre tervezett összkiadás zárókötete pedig előreláthatólag négy éven belül kerül kiadásra.
Beléptünkkor a falon egy egyenlő oldalú háromszög fogadott, a sarkokat és az oldalakat egyaránt elnevezve. A bal alsó sarok az „én”, tőle jobbra a „világ”, köztük „empíria” (az érzékszerveink útján szerzett tapasztalat), legfelül a Platóntól származó „idea”, tőle jobbra a „világ” felé „methexisz” (részesedés), balra az „én” felé „anamnézis” (emlékezés). Ebben a Platón által nem használt hármasságban ugyanis a vallásokban és a más világértelmezésekben egyaránt jártas Hamvasnál helyreáll az egység.
A felolvasás során tulajdonképpen csak az 1942-1944 között, az orosz fronton írt Scientia Sacra első kötetéből kaptunk ízelítőt. A hozzá kapcsolódó, ezektől megtámogatott előadásról, mint bármi másról, ami a metafizikát érinti, vagy mint jelen esetben, azt központi témájául veszi, nehéz röviden írni. De azért megpróbálom összefoglalni a hallottakat.
Az i.e. 6. századot megelőzően még egységes világfelfogás uralkodik, Lao-ce, Buddha, Zarathusztra etc. megfogalmazták az archaikus, többé már vissza nem hozható világ tudását. Bekövetkezik a szakadás, ami ők, akiktől, bár nem kívántak vallást alapítani, származtatják a vallásokat, a világ egymástól távoli pontján élve érzetek. És ezen a ponton lép be e fentebb vázolt háromszög, amelyből már Arisztotelésznél, Platón tanítványánál az idea kiesik az érdeklődéséből, és a világ pusztán tárgyiasult voltát vizsgálja. Az ember azonban emlékszik az aranykorra és a legmagasabb fokú értés, az „éberség” elérésére törekszik. Az idea az igazi, az egyetlen valóság. Az érzékelhető dolgok az ideákkal való kapcsolatuk során kapják a nevüket. A „világ” tehát részesedik bennük, az „én” pedig emlékszik rájuk.
Dúl Antal Istent az empíriában tapasztalhatatlannak, a nyilvánvaló nem létezőnek nevezi. Az Ént szakrális szubjektumnak, aminek a tudatszintjén az igazi tudás emel egyet az „éberség” irányában, nyit rajta egy picit a mindent átfogó lét számára. Ez a lét Egy, a lélek káprázata, a világ a Kettő. Az Énnel, az Eggyel szembenézni segít a filozófia és teológia. A mai kor „vallása” a tudomány tematikusan redukált, módszeresen elvonatkoztatott, azaz szándékosan kizáró. Ám ma már bizonyos, hogy még a legegzaktabbnak tartott fizika is egy adott ponton túl pusztán absztrakt játék a számokkal. A rendszereket szétzilálni hivatott posztmodern aztán végképp elveszíti a tudás maradékát is.
Jó szónokként Dúl persze megoldással is szolgál: visszatérni az ideák világához, az egységet jelentő hármassághoz. Még az egyházaknak is.
A vizuálisabb beállítottságúaknak két példával állt elő: 1. a kocsikerék, amelynek a tengelye a központi idea, az egyes küllők a vallások, Hamvas ezeken indul el a tengely felé, ami mindegyikben egy. 2. a katedrálison belül van az idea, ami a kint állóknak megvilágítja a színes rózsaablakokat és a mozaikokból összeálló képeket.
Saját tapasztalataiból kiindulva, Dúl a meditáció fontosságát is hangsúlyozza, ami a mi kultúrkörünkben nem vagy csak nagyritkán kap szerepet. Teszi ezt azon okból, mert ésszel nem, csak az emlékezés útján, kontemplatív (szemlélődő-elmélkedő) élettel érhető el bármilyen tudatszint-emelkedés. Ehhez kapcsolódva tréfásan megjegyzi: például a nőknél kötés közben, mert akkor a test le van kötve és a szellem szabadon kalandozhat.
Az est zárásaképpen felvetődött Hamvas viszonya a kortársakhoz. Így Határ Győző róla írt negatív kicsengésű cikke, amit Dúl az irigységnek tulajdonít. De szóba került Weöres Sándor tőle való hivatalos „eltiltása” is, amely barátságot az előbbi a hatvanas évek derekán fel akart eleveníteni, de Hamvas erre már nem volt hajlandó.
Akinek elnyerte a tetszését a téma vagy már régi híve Hamvasnak, az a frissen napvilágot látott kötetek mellett a régiekből is vásárolhatott az otthoni könyvtárába.

Forrás itt

Népszerű bejegyzések

Kövess a Facebookon!