Ugrás a fő tartalomra

Kiemelt

Hamvas-szókincstár

Hamvas-szókincstár „…a szó megnevez és megszólít, életre kelt” Szakács Gábor szerkesztésében Az a tíz-húsz-harminc kép vagy zenemű vagy vers, amely az embert hosszabb ideig kíséri,  meghitt élettárs. Az az egészen kevés gondolat, amelytől sohasem válik meg, amely minden  időben gondolkodás tárgya, örök és kimeríthetetlen forrás, vezető irányelv: az meditációs  objektum. Objektuma állandó szemlélődésnek, mindig újból és újból való megrendült  csodálkozásnak. Az ember megtanulja százféleképpen alkalmazni, úgy tudja nézni, esetleg órák hosszat, mint a keleti aszkéták mandaláikat. Mint a misztikusok a világ nagy jelképeit: a  csillagot, a kört vagy a háromszöget. Meditációs objektum a kép, vagy gondolat, amely az  emberbe állandóan visszatér, amely mindig új és új alakban, de mindig sajátságosan  egyformán ugyanaz tud maradni. (Anthologia humana 15. o.) Európa vak és gyógyíthatatlan tevékenységmániája volt, és maradt akadálya annak, hogy az  ember itt az őskori és keleti

Hamvas Béla az emberi jogokról

„Mainapság mindenről beszélnek, csak éppen a legforróbb és a legsürgősebb kérdésről hallgat mindenki, politikában, vallásban, gazdaságban, tudományban, éspedig hallgat mélyen-mélyen. Ez a legforróbb és legsürgősebb kérdés: az emberi jogok újra való megfogalmazása. Nehogy egy pillanatra is tévedés essék. Nem az ’egyéni’ jogokról van szó, amelyről a múlt században annyit beszéltek, és amellyel oly példátlanul visszaéltek. Az ’emberi’ jogokról van szó, éspedig a jogot abban a forradalmi értelemben véve, ahogy azt az újabb időben a francia forradalom elemi erővel fölvetette. Mert az egyéni jog alapszava mindössze, liberális individualizmus. Az emberi jog alapszava azonban a szabadság. A kérdés, amiről ma a politika és a tudomány és a vallás és a gazdaság olyan mélyen-
mélyen hallgat, az, hogy a kettő nem azonos, sőt, hogy a kettőt állandóan az embert mélyen  sértő módon összetévesztik.”

(Forradalom a művészetben, A modern művészet egzisztenciális problémája)

Népszerű bejegyzések

Kövess a Facebookon!