D. Gyenes István: Hamvas Béla -alul és felülértékelve

Szösszenetem Hamvas Béla újratemetésével és recepciójával foglalkozik. Tanulságos...

Előszöris tekintsük a kánont, ami a foxi-maxik-ról terjedt el. Eszerint Hamvas fasisztoid, mert olyan filozófusokat is idéz, akikre fasiszták (és nácik is...) hivatkoznak. Egy dágvány az belemenni, hogy kiknek köszönhetjük a fasizmust és a nácizmust. A nemzetieskedés, a nemzeti ébredés százada a XIX. volt.. és akkor aztán: ki messi el a tüdőt a májtól?

Sokkal többet tud a fasizmus és nácizmus születéséről mondani a művészet a nyakigsáros filozófusoknál. Alfred Döblin Berlin Alexandreplatz-a -vagy tv-filmes adaptációja Fassbindertől: És ebben beláthatjuk, hogy nem sok köze lehet nagyáltalában a filozófiáknak a fasizmushoz és nácizmushoz. Valamennyire .. minden értelmiségi nyakig benne van... szinte minden naaaagy gondolkodónak van egy téglája a fasiszta és náci mischung-gal és malter-ral vakolt szoborban...

Ez olyasmi, mint a koncentrációstáborok, amiknek felszabadulása hónapjában már nyíltak az újak Jugoszláviában.. Az angolok Kenyában építettek ilyeneket.. A szovjetekről ne is beszéljünk... Mire Nürnbergben összeültek a bírák és megnézték a filmeket, addigra a délvidéki Jarek táborában 10000 gyermek pusztult éhen s a tífusztól...

Hamvas  idézet-etikája egyébként így szól: Mindig nevezzük meg a forrást, akitől idézünk. Így aztán sokak számára szemetcsikorgatóan hemzseg a nevektől némelyik Hamvas -gyűjtemény. Innen már csak azt kell tudni, kik vannak indexen. Ha a filmekben náci tisztek Wagnert hallgatnak, akkor Wagner nácizva lesz indexileg, ugye. Coppola nemviccből éppen ezért Wagner-re támadtatja az amcsi helikoptereket Vietnam fölött...

Másrészt a filótanszékek kocsmaszemináriumain azért mégis kerengtettek stencileket Hamvas-szövegekkel, mert mégis megtette azt, amit már mi nem , elolvasta azt a tengersokat, amit mi már soha nem fogunk.

Hamvas nem is tekintette magát filozófusnak.
Túlértékelői szerint filozófus.

Hamvas filozóf-ideája Szabó Lajos, akiről csak annyit tudunk, hogy valóban élt, ő is könyvtáros volt, és tőle származik ez az 1951-es kijelentés: "A mai rendszer legnagyobb gondja az, hogyan szabadulhatna meg a marxizmustól anélkül, hogy a hatalmát elveszítené..." 

A hagyományos, a marxista filó'tanszékeken kiköszörült ítélet szerint Hamvas elvetette a demokráciát. Mert... hogymondjam, egyébként aztán a gyakorlatukban a marxisták egy kurvára alkalmazták a demokráciát, ugye... A marxisták éppenséggel detto a nácik menedzsmentdemokrata felfogását képviseltéjk, miszerit a nép ostoba és büdös a demokrácia gyaorlására, és azt szűkkörű szakembergárdának kell kézbevennie...

Hamvas a az un "marxizmus" alatt úgy volt indexen kb, mint a Woodstock-film és Jackie Collins: Vagyis a megfelelőideológiaifölvértezettségűek elolvashatták stencilen. A KISZ-vezetőképzőtáborban a Woodstock filmet hiv. azért vetítették le, hogy a búrzsójjáfijatalság fertőjét tanulmányizhasság az eszterházykoczkástrapézgatyós fiúk és a jerseynadrágos lányok. Maga a Karnevál is kerengett stencilen, ezért is jelntette meg a Magvető a csonkított Karnevált...

Hamvas életművének két korszaka van:

Az esszéíró Hamvas könyvtárosként is dolgozott a II. világháború végéig. Az ostrom alatt Hamvas kéziratainak java odalett, majd az újraírt Karnevál miatt a karrierje is. Hamvas a karriert korrupciós bűnnek nevezte.

Fölülértékelői az antikarrierista mártírumával bőszítik a kanonokokat. Hamvas útjában volt a marxistáknak -de útban van az időközben elaggott ifjútörököknek is.

Hamvas eléggé nehéztermészetű ember volt. Véleményem, hogy Weöres éppen az ő tanácsára és intuíciójára fejlesztette ki azt a műhülyeséget, a tökhülyeség tettetését, ami megmentette: veszélytelennek tartották emiatt. Póznak tekintem Hamvas részéről a napszámosigazolvány kiváltását. Ha egy icipicit konformistább, kap egy szakszervezetikönyvtárosi állást, amiben meghúzhatja magát.

Hamvas konkrétan egy közepes zeneműkritikus és annál gyöngébb irodalmár, valamint Moldova György szépírói szintjét alulról súroló író Keszi Imre áldozata lett. Keszi Imre karikatúrája beazonosíthatóan jelenik meg a Karneválban.Hasonló alak  felvillan a Sorstalanság végén. Egyébként is, Kertész Imre látja az összefüggést Hamvas és Krúdy között -évek óta kutatok Kertész állítólagos Hamvas-Krúdy dolgozata iránt, ami ezekszerint szamizdat lehet...

Hamvas nem harcolt az ideológiai-Haynau Keszi ellen, hanem félreállt... bizonyos ízlés szerint (az enyém is...)  pózolva kissé.

Ez az átmentő Hamvas korszaka. Innetől készítette illetve folytatta a gyűjteményeinek füzetbejegyzését. Ezek a munkák már a megjelenés minden reménye nélkül készültek. Ha tetszik -és ezt mókásnak tartom-éppenséggel a XX- sz. eleji újpolgári filozófusok szemlélete szerint is, hogy az írás az írás önmagában s egy füzetbéli egypéldányos mű egyenlő a 100ezer példányos díszkiadással.
A Hamvasrajongók csak ártanak Hamvasnak azzal, hogy a szöveggyűjteményeit, és az "ezoterikus" részeket dimenzionálják túl.

Az egyik, talán jogos kritika, ami Hamvast illeti, hogy túlzott jelentőséget tulajdonított egyes filozófusoknak, másokat meg elhanyagolt.

Más egy története közben szemlélni, mint a legvégének ismeretében visszanézni. 1938-ban Párizsban díjat nyert Leni Riefenstahl filmje a berlini olimpiáról. Ma Riefenstahl náci filmredezenőként kartotékozott. 1938-ban a Vöröskereszt szakemberei meglátogatták buchenwaldi haláltábort és mindent rendbentaláltak : a munkatáborban, ugye... Mint ma is, bárki megnézheti a képeket Guantanamoról, patyolat narancs rabruhák, tisztaság, rend és jogosság, ugye.. A történet a vége ismeretében mást mutat.

Hamvas túl -és aluldimenzionáltsága mondható nyugodtan másodkézinek.

A rajongók és az újratemetők másodkézi ítéletekből szőnek harmadkézieket. A barátom, aki ócskán trükköző okkult kis öregúrnak nevezi Hamvast, talán a Patmosz -ba, ha belenézett, de a Direkt morál és rossz lelkiismeret végigolvasására nem volt lelkiereje: Ez bántja leginkább a mindenkori öregtörököket. De az ifjútörököket is. Az ifjútörök a forradalmár (a direkt morál állapotában) s az öregtörök a révbe érve már a rossz lelkiismerettől fűtötten szilárdítja... khrm!.. a hatalmát.

Apropo hatalom. Hamvas nem fogal állást, hogy most demokrácia vagy feudálizmus. A hatalom (a rossz lelkiismerettől űzött erőszak) és az ideálista uralom (az eszköztelenség, a konfúciánus és taóista elvek egysége stb..) között tesz különbséget -persze az utóbbi javára.

A boltban tucatjával olcsóbban (spór csomagolásban) kapható lidli-Hamvas-kritika leginkább még a fenti vádakon túl az Aranykor-szemlélet miatt aprítja. Ez megintcsak a marxista recepció eredménye. Annak az átmentése. A marxista diálektikus történelemszemlélet valami evolucionista (devolució nélküli) folytoinosanegymásraépülő fejlődésifolyamatként ábrázolja a történelmet. Tehát pestiül szólva primkó lehet csak, ami 5 vagy 30ezer évvel ezelőtt vót. Az egyiptomi rabszolgatarztótársadalomban ütötvert agyonkínzott rabszógákkal dógoztatott a fejudálisuralkodóosztály ésatöbbi, atöbbi... Mit tudták azt Marxék (akiket Hamvas rosszlelkiismeretű gyárosfiaknak nevez..) hogy Sztalin éppen a feudális eszközökhöz nyúl vissza... és mit sem értjük, mitől szent ember ma Sztalin Oroszországban, ha az is kiderül, hogy 1937-38 között Sztalin 1,2millió politikaiellenségért mészároltatta le. (Tuhacsevszkijjel pedig kínaicsászár módján végeztetett...)

Hamvast talán vallás-felfogása alapján lehetne jól megközelíteni. Ha hasonlatot mutatnék a Hamvas-kritika állapotát jellemezni, akkor azt mondanám, hogy az alulértékelők mohamedán filozófusnak nevezik hamvast, a felülértékelők meg krisztiánusnak. Holott aki végigolvassa Hamvas szöveggyűjteméyneit és az ezekhez fűzhető esszéket, az világosan láthatja, hogy Hamvas éppen az eszmei egységet keresi.. és mutatja meg. A marxisták  műveletlenségből is, csak kevéssé ismerték az univerzista felfogást, az istennélküli vallást, a kínai-univerzistát... nembeszélve a japán változatról, a sinto-ról...
  Olvassanak Hamvast. Hamvas maga kivonat, tehát elég nehéz még kivonatolni. Hamvas szépirodalmi műveinek "leküzdése" sem nehéz... azt már említettem, hogy csak úgy esténként ágyradőlve félórás etapokban, belealudva nem lehet...

Valamint Brian Jonest idézem: Ne ítélj túl keményen. Nemolvasással is el lehet lavíroznia egy jó kanonoknak, fel lehet készülni sok-sok íróból másodkézi szövegek alapján. Hamvast ítélni nemolvasva lehet "betagozottan" ...lehet.. de nem lehet jól... Azért is püfölik újratemetői ilyen lelkesedéssel, hogy egyszer-és mindekorra elvegyék a kedvét mindenkinek Hamvas valóbani rehabilitálásától...

Azonban a Hamvas-nemolvasás könnyen lelepleződik. A rajongóknál -és az újratemetőknél is. Az újratemetők ezért is lapogatnák vissza a marxisták itéletébe Hamvast.. idejük nincsen olvasni.. akkor legyen mán úgy, ahogy vót: piff a lapáttal, lapjára!

Népszerű bejegyzések

Kövess a Facebookon!