Áttekintés Hamvas Béla műveiről és kiadásairól

Valamikor, 2000. környékén, mivel megfelelőt nem találtam, készítettem (szűkkörű használatra) egy kis (s az életmű terjedelmes volta miatt is csak felületesnek nevezhető) áttekintést Hamvas Béla műveiről és kiadásairól. Most ennek egy nagyon lerövidített, leegyszerűsített, „kedvcsináló”, szigorúan népszerűsítő-tájékozató változatát „közlöm” itt. Kihagytam a folyóiratközléseket, a még kéziratban lévő, nem legális kiadásokban vagy csak részletközlésekben megjelent munkákat és az „utánközléseket, utánkiadásokat” is (s mivel az összeállítás 2000. környékén készült, az azt követő – egyébként nem nagy számú – kiadásokat sem tartalmazza). Ha másra nem, arra bizonyára alkalmas ez a kis összefoglalás, hogy bebizonyítsa: Hamvas Béla nevű magyar író van. Jó olvasást, tájékozódást kívánok!


A babérligetkönyv (esszék, 1930–1945) Első teljes kiadás: A babérligetkönyv. Hexakümion. Az Életünk Szerkesztősége és a Magyar Írók Szövetsége Nyugat-Dunántúli Csoportja kiad., Szombathely, 1993.
Arkhai (esszék, 1932–1950) Első majdnem teljes – A fügefahimnusz című esszé elveszett – kiadás: Arkhai és más esszék. Medio K., Szentendre, 1994.
Magyar Hyperion (levélformában megírt bölcseleti regény, 1936) Első teljes kiadására csak a rendszerváltozást követően, az 1990-es évek végén került sor: A magyar Hüperion és más magyar vonatkozású esszék I. - II. Medio K., Bp., é. n.
Hexakümion. Nagy illúziók alkonyán (esszé, 1937) Első kiadás: A babérligetkönyv. Hexakümion. Az Életünk Szerkesztősége és a Magyar Írók Szövetsége Nyugat-Dunántúli Csoportja kiad., Szombathely, 1993.
A láthatatlan történet (esszék, 1940–1941) Első kiadás: A láthatatlan történet. Egyetemi Nyomda, Bp. 1943.
Az ősök útja és az istenek útja (esszé, 1943) Első kiadására csak a rendszerváltozást követően, az 1990-es évek végén került sor A magyar Hüperion és más magyar vonatkozású esszék I. - II. (Medio K., Bp., é. n.) c. kötetben
Kungfutse: Lun yü – Kung mester beszélgetései (tanulmány és fordítás, 1943) Első kiadás: Kungfutse: Lun yü – Kung mester beszélgetései. Bibliotheca, Bp. 1943.
Scientia sacra. Az őskori emberiség szellemi hagyománya (esszé, 1943–1944) Első – nem teljes – kiadása: Scientia Sacra. Magvető K., Bp. 1988.
Tibeti misztériumok (bevezetés és fordítás, 1944) Első kiadás: Tibeti misztériumok. Bibliotheca, Bp. 1944.
Henoch apokalypsise (bevezetés és fordítás, 1945) Első kiadás: Henoch apokalypsise. Bibliotheca, Bp. 1945.
Száz könyv (esszé, 1945) Első kiadás: Száz könyv. Egyetemi Nyomda, Bp. 1945.
Óda a XX. századhoz (esszé, 1945) Első kiadás: az Arkhai és más esszék c. kötetben (Medio K., Szentendre, 1994.)
A bor filozófiája (esszé, 1945) Első kiadás: Az öt géniusz. A bor filozófiája. Az Életünk Szerkesztősége és a Magyar Írók Szövetsége Nyugat-Dunántúli Csoportja kiad., Szombathely, 1988.
Májá (esszé, 1946) Első kiadás: az Arkhai és más esszék c. kötetben (Medio K., Szentendre, 1994.
Forradalom a művészetben. Absztrakció és szürrealizmus Magyarországon (tanulmány, társszerző: Kemény Katalin, 1947) Első kiadás: Forradalom a művészetben. Absztrakció és szürrealizmus Magyarországon. Misztótfalusi K., Bp. 1947.
Hérakleitos 131 fennmaradt mondata (fordítás, 1947) Első kiadás: Hérakleitos 131 fennmaradt mondata. Index röpirattár, Bp. 1947.
Titkos jegyzőköny (esszék, 1947–1948) Első kiadás: Silentium. Titkos jegyzőkönyv. Unicornis. Vigilia, Bp., 1987.
Tabula smaragdina (Hermés Trismegistos és a Tarot kommentárja, 1947–1950) Első kiadás: Tabula smaragdina. Mágia szutra. Az Életünk Szerkesztősége és a Magyar Írók Szövetsége Nyugat-Dunántúli Csoportja kiad., Szombathely, 1994.
Regényelméleti fragmentum (esszé, 1948) Első kiadás: az Arkhai és más esszék c. kötetben (Medio K., Szentendre, 1994.)
Unicornis – Summa philosophiae normalis (párbeszédek, 1948) Első kiadás: Silentium. Titkos jegyzőkönyv. Unicornis. Vigilia, Bp., 1987.
Karnevál (regény, 1948–1951) Első kiadás: Karnevál. Magvető K., Bp. 1985
Silentium (esszék, 1949) Első kiadás: Silentium. Titkos jegyzőkönyv. Unicornis. Vigilia, Bp., 1987.
Mágia szutra. A hagyomány alkalmazása (esszé, 1950) Első kiadás: Tabula smaragdina. Mágia szutra. Az Életünk Szerkesztősége és a Magyar Írók Szövetsége Nyugat-Dunántúli Csoportja kiad., Szombathely, 1994.
Szarepta (esszék, 1951–1955) Első kiadására csak a rendszerváltozást követően, az 1990-es évek végén került sor: Szarepta. 64-es cikkek. Medio K., Bp., é. n.
Szilveszter (regény, 1957) Első kiadás: Szilveszter. Bizonyos tekintetben. Ugyanis. Az Életünk Szerkesztősége és a Magyar Írók Szövetsége Nyugat-Dunántúli Csoportja kiad., Szombathely, 1991.
Patmosz (esszék, 1959–1966) Első kiadás: Patmosz I.-II. Az Életünk Szerkesztősége és a Magyar Írók Szövetsége Nyugat-Dunántúli Csoportja kiad., Szombathely, 1992.
Az öt géniusz. Magyarország szellemi földrajza (esszé, 1959) Első kiadás: Az öt géniusz. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiad., Bern, 1985.
Scientia sacra II. A kereszténység és a hagyomány összevetése (a Scientia sacra. Az őskori emberiség szellemi hagyománya folytatásának, befejezésének szánt esszé, befejezetlen, 1960–1963) Első kiadására csak a rendszerváltozást követően, az 1990-es évek végén került sor: Scientia sacra II. Medio K., Bp., é. n.
Bizonyos tekintetben (regény, 1961) Első kiadás: Szilveszter. Bizonyos tekintetben, Ugyanis. Az Életünk Szerkesztősége és a Magyar Írók Szövetsége Nyugat-Dunántúli Csoportja kiad., Szombathely, 1991.
Muraszaki: Gendzsi regénye (fordítás, 1963) Első kiadás: Muraszaki: Gendzsi regénye. Európa K., Bp. 1963.
Ugyanis (regény, 1966–1967) Első kiadás: Szilveszter. Bizonyos tekintetben, Ugyanis. Az Életünk Szerkesztősége és a Magyar Írók Szövetsége Nyugat-Dunántúli Csoportja kiad., Szombathely, 1991.

Forrás itt

Népszerű bejegyzések

Kövess a Facebookon!