A Wall Streettől a Kremlig

(fotó: webzen.ro)
 "Ha keleti vagy régi könyveimet olvasom, állandóan kettős tudat kísér: az egyik a komikum, a másik a rémület. Komikum, mert mind mondják, az egyiptomi pap szánakozón mosolyogna az értelemnek azon a fokán, amely ma általános. És tényleg hallatlanul mulattató ezeket a bolondokat a Wall Streettől a Kremlig látni – szegények azt hiszik, rendkívül okosak, amikor nem csinálnak egyebet, mint éretlenül viselkednek. Másrészt vérfagyasztó látni a következményeket az emberek sorsán, a gyerekekig, akiket már az első gagyogásnál megmérgeznek. Hihetetlenül alacsonyan mozog életünk, és a magasabb igény csíráit is ki akarják irtani. Hol kezdeném az átalakulást és az átalakítást? Megmondom. Meg kellene tanítani az embert, hogy a boldogtalan ne vesse minden erejét az életbe. Az élet a halállal nem ér véget. Ez csak kis töredék. Hiszen nem is tud elmúlni, még ha akarna se tudna. Tekintse létét egésznek, a túlvilággal együtt egynek. Ne legyen mohó, ne siessen, ne kapkodjon, ne szívjon ki minden pillanatot, ne zsákmányolja ki saját életét…"

(Hamvas Béla levele Páva Erzsébet, egykori inotai munkatársának. 1954.)